„Prie dvaro“ – jau septintą kartą rengiamas tarptautinis festivalis, skir­tas mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­liems teat­rams, gy­vai mu­zi­kai bei po­ezi­jai.