Rolando Kazlo dainos – „Laisvai” ir patogiai po atviru Taujėnų dvaro dangumi

Stovi mono bėrnėlis galvalį

nulaidįs.

Ūžia mono galvala dėl tavęs

bėrnėli.

Krinta rasala, krinta rasytala,

Krinta mono bernėlio gailios

ašaralas.

„Lietuvių dainos ir giesmės šiaur – rytinėje Lietuvoje

Dr.A.R. Niemi ir Kun. A.Sabaliausko

Birželio mėnesį, artėjant Joninėms, kada gamta net treška nuo visokiausių žolynų augimo ir žiedų sprogimų,  žydėjimo, o miškai, šilai ir gojai triuška nuo gyvasties gausėjimo, kada naktys tokios trumpos ir šiltos, jog miegoti tiesiog yra nuodėmė, kai paparčio žiedas skleidžiasi tau panosėje toks kvepiantis, viliojantis, dar niekieno neatrastas ir nenuskintas, skirtas tik tau… Pasak gamtininkų – papartininkų,  bei laimės ir meilės ekspertų, birželio mėnesį didžiausia paparčio žiedų papuliacija būna Taujėnų apylinkėse, o pats epicentras Taujėnų dvaro parko teritorijoje. “Ten, žiūrėkit  ten…“ – rašė Kristijonas Donelaitis savo „Metuose “,  rudenyje savo metų…

Birželio 19d., 16 val.Geros muzikos ekspertai „Bardai LT“ kviečia ne tik žiūrėti ten, bet ir atvykti  paklausyti Rolando Kazlo ir Pakeleivių  koncerto „Laisvai“. Koncerto metu  pasijusite laisvai ir patogiai po atviru dangumi  ir ant  kvapnios žolės. Na, kaip kam patinka. Mėgstantiems būti aukščiau žemės, bus pasiūlyta daug kėdžių, suolų, fotelių, galbūt ir  medinių lovų iš dvaro, sunkiai bepasėdintiems. Rolando Kazlo dainos, jūs, parkas, dangus, seni  parko medžių kamienai ir  kvapni žolė – kas gali teikti didesnį malonumą? Tik nebent ne Rolando Kazlo dainos, ne jūs, ne dangus, ne senų medžių kamienai ir ne kvapni žolė. Deja, į koncertą įėjimas nelaisvas, o su įdomios  kainos bilietais. Nemokamai  klausytis koncerto už dvaro parko teritorijos klausytis neverta, nes pasak dvarininkų, nieko nesigirdės, be to, gražų ir sodrų Rolandų Kazlo balsą gali užgožti ūkininkų ožkų mekenimas. Dainuosiantis bernelis jau metuose, neverks ir yra ne mono, (kaip toje liūdnoje liaudies dainoje), o stereo, tad ir koncertas bus skirtas abiem ausims, akims,  abiem pusrutuliams, vyrams ir moterims, dienai ir nakčiai, kairei ir dešinei. Rolandas Kazlas ir Jūs – pats geriausias stereo variantas. Tapkite Pakeleiviais birželio 19d., 16h Taujėnų dvare!