Gegužės 25 dieną – dvaro svirne teatrų šventė “Klėtelė”